Adwokat czy radca prawny?

Nie trzeba być wróżką żeby dojść do wniosku, że w obliczu jakichkolwiek kłopotów natury prawnej wielu ludzi nie ma pojęcia do kogo udać się po poradę. Nawet przeczytanie jakiegoś regulaminu jest dziś wyzwaniem bowiem człowiek ma wrażenie iż czyta tekst w jakimś kompletnie niezrozumiałym języku. Jeszcze większe problemy może sprawić jakaś poważniejsza sprawa, choćby w urzędzie, gdyż język prawniczy jest pełen żargonu i konstrukcji językowych, które są trudne do zrozumienia dla większości ludzi, nawet takich z wyższym wykształceniem. Żeby nie zostać pokrzywdzonym przez brak znajomości prawa nie pozostaje nam czasami nic innego jak jednak udać się do profesjonalisty, który z łatwością porusza się wśród paragrafów. Kogo jednak szukać gdy mamy do wyboru adwokata albo radcę prawnego?

Człowiek wybierający się na studia prawnicze ma do wyboru kilka ścieżek kariery. Może zostać sędzią, prokuratorem albo właśnie adwokatem czy radcą prawnym.

Adwokat

Adwokaci są grupą zawodową o wysokim prestiżu, którzy pod względem swoich uprawnień stoją nad radcami prawnymi. Nomen omen kiedy komukolwiek przychodzi do głowy szukanie porady prawnej to w pierwszej kolejności pomyśli właśnie o adwokacie. Pracę adwokatów reguluje w Polsce Prawo o adwokaturze i jest regulowane przez samorząd zawodowy, w tym przede wszystkim przez Naczelną Radę Adwokacką. Pomoc prawna jakiej może udzielić adwokat obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie w imieniu klienta przed sądami i urzędami1. Adwokat może prowadzić działalność jedynie w formie osobistej działalności gospodarczej lub w związkach adwokackich, nie może być zatem pracownikiem etatowym. Kandydata do zawodu adwokata czeka w pierwszej kolejności ukończenie studiów prawniczych, następnie odbycie aplikacji adwokackiej (czyli praktyki u adwokata z uprawnieniami), a na koniec zdanie egzaminu adwokackiego. Prawo do wykonywania zawodu mają jedynie osoby znajdujące się na liście adwokatów prowadzoną przez okręgowe rady adwokackie.

Radca prawny

Radca prawny jest z kolei wolnym zawodem zaufania publicznego wykonywanym w oparciu o Ustawę o radcach prawnych. Zakres jego kompetencji jest bardzo podobny jak w przypadku adwokata. Od 2015 roku radcy prawni mogą nawet występować w imieniu klientów przed sądami i urzędami, ale z jednym zastrzeżeniem jakim jest fakt iż jako obrońca nie może występować radca prawny, który pracuje w oparciu o umowę zatrudnienia, a jedynie taki jaki pracuje na własny rachunek. To jest główna różnica pomiędzy tymi dwoma grupami zawodowymi, radca prawny może działać w oparciu o umowę o pracę (poza wyżej wymienionym wyjątkiem), a adwokat nie. Podobnie jak w przypadku adwokata kandydat na radcę prawnego musi odbyć studia prawnicze, odbyć aplikację w kancelarii prawnej i zdać egzamin na radcę prawnego. Ich pracą zawiaduje organizacja samorządowa jaką jest Krajowa Izba Radców Prawnych i regionalne izby radców prawnych.

Obu zawodom przysługuje prawo do używania tytułu „mecenas”, a formalne różnice nie są w obecnym porządku prawnym znaczące. Radca prawny ma nieco szersze pole do popisu jeśli chodzi o wybór kariery zawodowej gdyż może on wybrać pracę w korporacji (np. duża firma), podczas gdy adwokat jest zdany tylko na pracę na własny rachunek.

Źródła:

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Adwokat

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Radca_prawny

Show Comments